طراح و مجری پروژه های فرهنگی ،آموزشی و تبلیغاتی

                      

 

سرفصل های آموزش شهروندی

در  هر حال هدف از آموزش های شهروندی باید تربیت شهروندانی باشد که  در زادگاه خویش مفید بوده و در عرصه جهانی هم به عنوان شهروندان جامعه جهانی نقش آفرین باشند و در عین حال  پایبند به مؤلفه های ملی و مذهبی جامعه خویش باشند. لذا در آموزش های شهروندی اهداف ملی و منطقه ای نیز باید مشخص باشد.

 با  توجه به  مطالب قبلی می توان  سرفصل های  آموزش های شهروندی را تعیین و مشخص نمود که عبارتند از:

 • آموزش و تدوین اهداف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، ملی و دینی و کسب مهارت های لازم مربوط به آنها

 • آشنایی و آموزش سلامت جسمی، بهداشت فردی و محیط زیست

 • آموزش رعایت نظم و قانون و احترام به حقوق دیگران و عدالت و مسؤولیت پذیری و انجام امور محوله به نحو احسن و علاقه به کار

 • آموزش مهارت های ارتباطی در زمینه مناسبات سالم مهارت های اجتماعی و رفتاری و کلامی و زبانی

 • آموزش مهارت های ارتباط با خود، ارتباط با خانواده و ارتباط با دیگران

 • یاد دادن عشق ورزیدن و دوست داشتن خالق، مخلوق، خود، دیگران و همنوعان

 • آموزش مسؤولیت های اجتماعی و احساس مسؤولیت در قبال همه و نیز همدلی و همدردی و وطن پرستی و نوع دوستی

 • آموزش مهارت های شغلی به شهرنشین در جهت توانا شدن دریافتن شغل و حرفه و طبعاً کسب هویت در زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی و کسب در آمد و اصطلاحاً اتکاء به بازو و سربار نبودن

 • آموختن مهارت های لازم جهت تشکیل خانواده و ازدواج و شناخت مشخصات و نیازهای شریک زندگی و چگونگی رفتار با او رعایت حقوق متقابل و مسؤولیت ها و وظایف فرد در قبال همسر و خانواده( مهارت های ارتباطی همسران)

 • آموزش مهارت های ساماندهی زندگی فردی بر اساس توانایی ها و استعدادهای فردی و قدرت برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت و درازمدت و پرهیز از چشم و هم چشمی ها و زندگی برای خود و با توانایی های خود

 • آموزش تفکر واقع بینانه و منطقی، هوشیاری و تفکر انتقادی و نقادی و خلاق و قدرت حل مسائل و برخورد با مشکلات و پرهیز از تفکرات افراطی و خودخواهانه و ستیزه جویانه

 • آموزش مشخصات دستگاه روانی انسان و کسب مهارت های حفظ سلامت آن و آشنایی با عوامل تهدید کننده سلامت روان و دلایل ابتلاء به آنها و فراگیری مهارت های مناسب برای مقابله با عوامل تهدید کننده سلامت روان نظیر افسردگی، بی هیجانی، نومیدی، اضطراب، هیجانات، شادی ها و لذات کاذب و ناپایدار و افراطی، فشارهای روانی، خودخواهی، حسد، کینه ورزی، تعارض زدگی، پرخاشگری و ستیزه جویی و خلأ عاطفی و جذب شدن به عشق ها و محبت های ظاهری و زودگذر

 • آموزش خطرات و آثار آسیب ها و عوامل تهدید کننده محیطی مانند مواد مخدر و اعتیاد و فسادهای اخلاقی و جنسی، ارتباطات ناسالم و بیماری های مرتبط و کسب مهارت های لازم در برخورد با آنها

 • آموزش آثار زیانبار فن آوری های نوین و مسائل ارتباطی نو پدید مانند اینترنت و ماهواره و گوشی های همراه و پیامک بازی و آموزش مهارت ها و فرهنگ و آگاهی مناسب دراستفاده از آنها و اطلاع از کاربرد  این  فن آوری های در هویت زدایی از جوامع به ویژه نسل جوان و جایگزینی فرهنگی

 • آموزش حقوق شهروندی و وظایف متقابل شهروندان با همدیگر و نیز نهاد ها و نهادها و ادارات با مردم و آموزش مهارت های ارتباطی لازم ارباب رجوع با ادارات و نیز کارمندان با  ارباب رجوع

 • کسب سواد شهروندی