بنیاد کودک

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

یکی از غرایز مهم و اساسی غریزه جنسی است که نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد. اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که

ادامه مطلب
اختلالات یادگیری در کودکان

اختلالات یادگیری در کودکان

تشخیص اختلالات یادگیری در کودکان می‌تواند بسیار دشوار باشد زیرا هیچگونه لیست قطعی برای تشخیص این اختلالات وجود ندارد و علائم در کودکان مختلف

ادامه مطلب
تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

یکی از غرایز مهم و اساسی غریزه جنسی است که نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد. اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که

ادامه مطلب
تربیت جنسی کودکان

حقایقی دردناک از آزار مدرن کودکان

روانشناسان و فعالان حوزه کودک، می‌گویند برنامه‌ها و رفتارها می‌توانند نوعی آزار جدید علیه کودکان باشند که چندان شناخته نیستند.

ادامه مطلب