0
  • سبد خرید شما هم اکنون خالی است.

خانه های دوچرخه

خانه های (کانکس های) دوچرخه در تهران 

می دانیم که توسعه پایدار هر جامعه نیازمند شهروندان سالم و پرنشاط است و بخش مهمی از این سلامت و نشاط به هوای پاک و تحرک جسمی نیاز دارد که با دوچرخه سواری، سهم مهمی از این ها به دست می آید. دوچرخه سواری فقط یه ورزش یا تفریح نیست بلکه یک راه حل جدی برای هوای پاک و نسل سالم است. امروزه دوچرخه در جوامع توسعه یافته، رنگ و بوی دیگری دارد و به عنوان یک مود حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است و شهرها را براساس حرکت بیشتر و راحتتر پیاده ها و دوچرخه ها می سازند؛ یعنی شهر انسان محور.

احداث و راه اندازی خانه های دوچرخه، یکی از تدابیر ترافیکی در شهر تهران است که با هدف ارتقاء فرهنگ استفاده از دوچرخه و تردد در سفرهای درون شهری، در بین شهروندان آغاز گردید. شما می توانید به این خانه های دوچرخه مراجعه کنید و برای رفت و آمدهای خود از دوچرخه های موجود بهره مند شوید.

خانه های دوچرخه یعنی تصمیم گرفته ایم دوچرخه ها در شهر ما زندگی کنند و صدای زنگشان را بیش از صدای بوق ماشین ها بشنویم.

آدرس خانه های دوچرخه در تهران:

خانه های دوچرخه فعال در منطقه ۴ شهرداری تهران:

۱- پارک پلیس جنوبی (ساعت کاری خانه دوچرخه: ۸ الی ۲۱).

۲- پارک پلیس شمالی (ساعت کاری خانه دوچرخه: ۸ الی ۲۱).

بالاتر از فلکه چهارم تهرانپارس، پارک پلیس جنوبی.

بالاتر از فلکه چهارم تهرانپارس، بالاتر از چهارراه توحید، کوچه کیش، پارک پلیس شمالی.

یک خانه دوچرخه فعال در منطقه ۱۲ شهرداری تهران:

پارک شهر (ساعت کاری خانه دوچرخه: ۸ الی ۲۱).

یک خانه دوچرخه فعال در منطقه ۱۳ شهرداری تهران:

مسیر سلامت سرخه حصار (ساعت کاری خانه دوچرخه: ۸ الی ۲۱).