طراح و مجری پروژه های فرهنگی ،آموزشی و تبلیغاتی

نشریه الکترونیکی آرین آویژه

نشریه الکترونیکی آرین ویژه سفیران ترافیک

اولین نشریه الکترونیک سفیران ترافیک

آموزش با محوریت خانواده

سال اول/ آذر۹۶/ شماره ۱

عابرپیاده

نشریه الکترونیکی آرین آویژه

اویلن نشریه الکترونیکی سفیران ترافیک- موسسه فرهنگی هنری پیشگامان آرین آویژه

اولین نشریه الکترونیک سفیران ترافیک

آموزش با محوریت خانواده

سال اول/ بهمن ۹۶/ شماره ۲

شهر ما، شهر پیاده راه ها و دوچرخه ها

نشریه الکترونیکی آرین آویژه

نشریه آموزشی در حوزه ترافیک با محوریت خانواده| آرین آویژه

اولین نشریه الکترونیک سفیران ترافیک

آموزش با محوریت خانواده

سال اول/ فروردین ۹۷/ شماره ۳

ما مسیر دوچرخه می خواهیم …

نشریه الکترونیکی آرین آویژه

نشریه دیجیتال سفیران ترافیک خانه های دوچرخه آرین آویژه

اولین نشریه الکترونیک سفیران ترافیک

خانه های دوچرخه

سال اول/ اردیبهشت ۹۷/ شماره ۴

بازگشایی خانه های دوچرخه در تهران