0
  • سبد خرید شما هم اکنون خالی است.

رویدادهای دوچرخه

سه شنبه های بدون خودرو در خانه های دوچرخه

هر هفته سه شنبه ها، در خانه های دوچرخه قرعه کشی داریم. شما هم می توانید با فرزندان خود در این قرعه کشی که ویژه کودکان است، شرکت کنید.

خانه های دوچرخه: پارک پلیس شمالی، پارک پلیس جنوبی، پارک شهر. (آدرس خانه های دوچرخه)

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۴۰۱۰۹۳

مسابقه آرین آویژه ویژه کودکان

پایان هر هفته، قرعه کشی داریم برای کسانیکه از خدمات خانه های دوچرخه استفاده کرده و با دوچرخه های آن، رکاب می زنند.

خانه های دوچرخه: پارک پلیس شمالی، پارک پلیس جنوبی، پارک شهر. (آدرس خانه های دوچرخه)

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۴۰۱۰۹۳

مسابقه خانوادگی دوچرخه