طراح و مجری پروژه های فرهنگی ،آموزشی و تبلیغاتی

برگزاری رویدادهای آموزشی و فرهنگی توسط پیشگامان آرین آویژه

رویدادهای آموزشی و فرهنگی

 

پیشگامان آرین آویژه در اتاق فکر خود که متشکل از متخصصان و کارشناسان حوزه آموزش و طراحی است، به طراحی، مدیریت و اجرای رویدادهای آموزشی و فرهنگی می پردازد. طراحی این نوع رویدادها، با توجه به اهداف، محتوا، ویژگی های مخاطب و امکانات، متفاوت است.

برگزاری رویدادها فرصتی مناسب جهت معرفی ماهیت و فعالیت سازمان ها و گروه هاست. امکان ارتباط نزدیک با مخاطب و دریافت مستقیم و بی واسطه نظرات و واکنش های آنان را فراهم می آورد. از رویدادهای برگزار شده توسط پیشگامان آرین آویژه، می توان به ” طعم شیرین ایمنی در ترافیک “، ” کتاب، دوست مهربان ” در باغ کتاب تهران و … اشاره کرد. در ادامه فیلم ها و تصاویری از برگزاری این رویدادها شاهد خواهید بود.  

جهت هماهنگی و مشاوره در رابطه با برگزاری رویدادهای آموزشی و فرهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید: 

۰۹۱۲۷۲۱۳۴۰۹ 

۰۹۱۹۲۴۵۲۵۰۴

پیشگامان آرین آویژه در باغ کتاب تهران

پیشگامان آرین آویژه در باغ کتاب تهران

رویداد آموزشی باغ کتاب تهران - پیشگامان آرین آویژه
رویداد آموزشی باغ کتاب تهران - پیشگامان آرین آویژه
« 1 از 9 »