طراح و مجری پروژه های فرهنگی ،آموزشی و تبلیغاتی

آویژه دنیای پاک کودکان

پیشگامان آرین آویژه با دنیای کودکان همراه شده و آنان را برای آینده تربیت و آگاه  می سازد، خلاقیت را دنبال کرده و این فرصت را فراهم می آورد که حلقه های اطلاعات در ذهن کودکان شکل گرفته و با طراحی محصولات طبق استانداردهای تعریف شده به اتصال این حلقه ها و شکل گیری زنجیره های دانش در جامعه گام برمی دارد. این مجموعه با پایبندی به ارزش های والای اسلامی و فرهنگ ایرانی به دنبال غنی سازی محصولات آموزشی کودکان با الگوها و ارزش های ایرانی اسلامی است. همچنین از دیگر موارد مهم در طراحی و تولید نهایی محصولات می توان به اختصار به محوریت خانواده، استفاده از مواد بهداشتی و دوستدار محیط زیست، تعاملی بودن محصول، کاربردی بودن، مطابق با ویژگی های گروه سنی هدف (روانشناسی رشد و یادگیری)، تقویت حواس پنجگانه و … اشاره کرد.

امید است کودکان و خانواده های این سرزمین پر افتخار در همیشه تاریخ بدرخشند.