0
 • سبد خرید شما هم اکنون خالی است.

پژوهشکده آرین آویژه

در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است.  دانسته های ما یا از طریق مطالعه منابع اطلاعاتی موجود حاصل می شود یا براساس پژوهش هایی که خود انجام می دهیم به دست می آید.
اگر این دانسته ها بر اساس نتایج پژوهش های قبلی باشد در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل های جاری باشد تلاش ما به تولید اطلاعات منجر شده است. بنابراین، منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت های پژوهشی است که انجام می گیرد.
پژوهش در هر موضوع، به هر شکلی و در هر سطحی که انجام شود تلاشی منسجم و نظام مند در جهت توسعه دانش موجود درباره موضوع هایی است که با آن ها سر و کار داریم. پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راه حل های ممکن در جهت حل مشکلات موجود در عرصه های مختلف زندگی. هم چنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماست. پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است.
شخصی که به شیوه های گوناگون به انجام تحقیق و پژوهش می پردازد پژوهشگر(محقق) نامیده می شود. پژوهشگر فردی است که با استفاده از روش های علمی در صدد رسیدن به شناختی تازه از مسائل و مفاهیم مختلف است. او با استفاده از ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق تر و عمیق تر پدیده های اطراف خود می پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی اطلاعات موثقی را در اختیار متولیان امور قرار می دهد.
موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی (پژوهش مدار) در آن جامعه است. منظور از رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع های مختلف می باشد. در این نوع نگاه قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم به یافته های پژوهش های قبلی که به موضوع تصمیم گیری ارتباط دارد توجه می شود. به بیان دیگر، در رویکرد پژوهش مدار از یافته های پژوهش های قبلی برای بهبود وضع موجود استفاده موثری به عمل می آید.
کسانی که در فعالیت های خود رویکردی پژوهشی دارند قبل از هرگونه تصمیم گیری به مطالعه وضعیت موجود پرداخته و با تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راه حل ها می اندیشند. هم چنین، آنان تلاش می کنند تا از نتایج آثار سایر پژوهشگران نیز به نحو شایسته ای استفاده کنند.  بنابراین، رویکرد پژوهشی به قشر یا گروه خاصی محدود نشده و زمانی منشاء اثر خواهد بود که در سطوح و امور مختلف جامعه تسری یافته باشد. (منبع: وبگاه تبیان اردبیل)

برخی از ویژگی های پژوهشگر عبارتند از :
* وضع موجود را طبیعی تلقی  نمی کند یعنی اسیر وضع موجود نیست به پویابی بیشتر تکیه می کند و تلاش می کند وضع موجود را تغییر دهد.
* جستجو گراست، از شک علمی نمی هراسد و استقلال رأی دارد تلاش می کند از خود دانایی به خرج دهد. به مسائل اعتقادی شک نمی کند بلکه هر چیزی را به راحتی قبول نمی کند.
* به تغییر و تحول مستمر اعتقاد دارد و تغییر را حاصل تلاش انسان ها می داند معتقد هست که تغییر از آسمان نمی افتد بلکه انسان باید تغییر دهد.
* پیوسته تجربه می کند ، تجربه علمی تحقیق و پژوهش را پیش می برد.
* مجهز به تفکر منطقی است و از تعصب به دور است، در واقع تعصب سد راه تفکر است دنبال مسلمات نیست، بلکه دنبال مجهولات است.
* به روش های علمی و پژوهشی باور راستین دارد.
* انتقاد پذیر و انعطاف پذیر است.
* صبر و استقامت را پیشه می سازد.
* در زمینه ی پژوهش تخصص کافی داشته باشد، به پژوهشی دست بزند که تخصص او باشد.
* جرأت داشته باشد و ترس به خود راه ندهد و حقیقت را بگوید هرچند تلخ باشد.
* روی لغات تمرکز کند و معانی آن ها را به درستی دریافت و استفهام کند.
* امانتدار باشد و گفته دیگران را به درستی برداشت یا نقل قول کرده و منبع آن را ذکر نماید.
* بداند که عناصر به یکدیگر پیوسته است و اینکه هر پدیده تک علّی نیست و چندین علت می تواند در بروز آن دخالت داشته باشد.
* ذهن خود را از محفوظات و اطلاعات قبلی که ممکن است در نتایج تحقیق اثر گذاشته و موجب جهت گیری گردد، خلاص کند.
* واقعیت نگر باشد و موضوعات و مسائل را بدون تفسیر و تاویل ارائه کند.

آرین آویژه در پژوهشکده خود به ارائه آخرین تحقیقات، مقالات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش می پردازد. از خروجی های مهم پژوهشکده آرین آویژه، تولید محصولات آموزشی، تعیین محتوای کارگاه های آموزشی بوده است.

در پژوهشکده آرین آویژه چه خبر است؟

بیش از ۵۰۰ تنظیمات مختلف برای انتخاب در مونزا

ماموریت آرین آویژه

 • استفاده از سطوح مختلف انرژی
 • زیبایی دلنشین در عمق بافت‌های زندگی
 • تعهد زیبای جانگهدارهای متن اصلی برای آن

بیش از ۵۰۰ تنظیمات مختلف برای انتخاب در مونزا

پنجره رو به آبنده

 • زیبایی دلنشین در عمق بافت‌های زندگی
 • استفاده از سطوح مختلف انرژی
 • تعهد زیبای جانگهدارهای متن اصلی برای آن

بیش از ۵۰۰ تنظیمات مختلف برای انتخاب در مونزا

دانایی و توانایی در همکاران

دانایی و توانایی در خانواده ها

 • زیبایی دلنشین در عمق بافت‌های زندگی
 • استفاده از سطوح مختلف انرژی
 • تعهد زیبای جانگهدارهای متن اصلی برای آن

بیش از ۵۰۰ تنظیمات مختلف برای انتخاب در مونزا

برای پژوهش های خود با ما تماس بگیرید.

 • زیبایی دلنشین در عمق بافت‌های زندگی
 • استفاده از سطوح مختلف انرژی
 • تعهد زیبای جانگهدارهای متن اصلی برای آن